HURTIG LEVERING
SIKKER BETALING

Integritetspolicy-DA

INTEGRITETSPOLICY

Sidorna på denna webbplats med undersidor (nedan benämnd ”webbplatsen) och det webb platser som specificerade sist i detta dokument är publicerade av bolag inom Rudholm Gruppen (dvs bolag som är direkt eller indirekt ägs av Rudholm Group Holding AB). Bolagen benämns i detta dokument som Rudholm Gruppen, ”oss” eller ”vi”.

1 INFORMATION AVSEENDE INHÄMTANDE AV PERSONUPPGIFTER

1.1 Information som ges i detta dokument avser insamlandet av personuppgifter i samband med användandet av denna hemsida. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t.ex. namn, adress, e-postadresser och användarbeteende.

1.2 Personuppgiftsansvarig i enlighet med definitionen i artikel 4 punkten 7 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR) listas sist i detta dokument med tillhörande webbplats, nedan kallade bolagen. Du kan kontakta dataskyddsansvarig hos Bolaget genom att e-posta till privacy@rudholmgroup.com eller posta till respektive postadress i listan med angivande av ”dataskyddsansvarig”.

1.3 När du kontaktar oss genom e-post eller genom vårt kontaktformulär sparar vi de personuppgifter som du ger oss (e-postadress, namn och telefonnummer om du angivit detta). Personuppgifterna sparas för att vi ska kunna besvara dina frågor. När vi inte längre behöver personuppgifter kommer vi att ta bort eller begränsa hanteringen av personuppgifterna för det fall att vi måste behålla uppgifterna på grund av krav uppställda i lag.

1.4 Om vi använder externa tjänsteleverantörer för att tillse att hemsidan fungerar som den ska eller om vi vill använda dina personuppgifter för reklam kommer vi att informera dig om detta och om hur lång tid uppgifterna sparas.

2 DINA RÄTTIGHETER

2.1 Du har följande rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter:

 • Rätt att bli informerad om hantering av dina personuppgifter
 • Rätt till radering eller rättning av dina personuppgifter
 • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter
 • Rätt till att vägra behandling av dina personuppgifter
 • Rätt till dataportabilitet

2.2 Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende vår hantering av dina personuppgifter.

3 INHÄMTANDE AV PERSONUPPGIFTER NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBSIDA

3.1 Om du bara använder vår hemsida utan att registrera dig eller skicka någon information till oss inhämtar vi endast de personuppgifter som din webbläsare skickar till våra servrar. För att du ska kunna få tillgång till vår hemsida samlar vi in nedan angivna uppgifter om dig. Uppgifterna är nödvändiga för att visa vår hemsida och för att garantera dess stabilitet och säkerhet (laglig grund för behandling av personuppgifter är artikel 6 (1) punkten f GDPR):

 • IP adress
 • Datum och tid för förfrågan
 • Tidsskillnad från GMT
 • Innehåll i förfrågan (särskild sida)
 • Tillgångsstatus/http-statuskod
 • Mängden data som överförs vid varje tillfälle
 • Hemsidan från vilken förfrågan kommer ifrån
 • Webbläsare
 • Operativsystem och gränssnitt
 • Språk och version av webbläsarprogram

3.2 Utöver de uppgifter som anges ovan sparas även cookies på din dator när du använder vår hemsida. Cookies är en liten textfil som sparas på din hårddisk genom din webbläsare på så sätt att viss information sänds till platsen där en cookie sätts (i detta fall av oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator utan de förbättrar och effektiviserar endast din användarupplevelse.

4 ANVÄNDNING AV COOKIES & PIXLAR

4.1 Vi använder cookies på vår webbplats för att samla besökarstatistik, för reklamändamål och för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vid behov kan vi uppdatera den här informationen från tid till annan. Vi rekommenderar att du besöker denna sida regelbundet för att få den senaste informationen om de cookies vi använder på vår webbplats.

Om du har ett användarkonto hos oss använder vi också cookies för att identifiera dig när du besöker vår hemsida på nytt för att förenkla när du ska logga in vid varje besök.

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som placeras på din enhet när du besöker vår webbplats. Om du inte har justerat dina webbläsarinställningar så att webbläsaren inte tillåter cookies kommer cookies att placeras på din enhet så snart du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies, vilken typ av cookie bestäms av den tid cookien lagras på din enhet. De två typerna av cookies är: permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Dessutom skiljer sig cookies från första part (vår domän) mot cookies från tredje part.

Permanenta cookies raderas automatiskt efter ett visst satt utgångsdatum. Hur lång tid det tar innan cookien raderas varierar beroende på vilket syfte cookien har. Du kan ta bort cookies när du vill genom att gå in på säkerhetsinställningarna i din webbläsare.
Temporära cookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen. Dessa cookies skickas sedan mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas så fort du stänger din webbläsare. Temporära cookies sparar ditt så kallade session-id vilket medför att din dator kan bli igenkänd när du återkommer till webbplatsen.

Cookies från första part (första-parts-cookies) placeras av webbplatsen som du besöker (t.ex. cookies placerade av vår domän för att vår sida skall gå att använda optimalt).
Cookies från tredje part (tredje-parts-cookies) är cookies som placeras på din dator av en annan domän än den på webbplatsen som du besöker. Om du besöker en webbplats och en cookie från en annan domän än den du besöker placeras på din dator, handlar detta om en tredje-parts-cookie.

Vår webbplats använder flera tjänster från tredje part som ibland använder sig av cookies (”Tredje-parts-cookies”). Syftet med dessa tjänster är att tillhandahålla målinriktad reklam baserad på dina intressen, tidigare köp samt besök på webbplatsen. Vi använder även dessa tjänster för att bättre kunna utvärdera kampanjer samt få besök- och köpstatistik på vår webbplats. Inom ramen för dessa tjänster arbetar vi endast med pseudonymiserad data; avidentifierad information om dig (dvs. ditt namn eller din e-postadress) lagras inte i dessa cookies eller pixlar.

Information från dessa tredje-parts-cookies och pixlar kan även komma att delas med andra bolag inom Rudholm Gruppen i analys- och statistiksyfte men kan även användas för att visa reklam från andra bolag inom Rudholm Gruppen som vi tror kan vara relevant för dig. För mer information om vilka bolag som ingår i koncernen läs mer sist i detta dokument

4.2 Ditt samtycke:
Genom att ställa in din webbläsare för att acceptera cookies och besöka vår webbplats, ger du ditt samtycke till våra och våra tjänsteleverantörers användning av cookies på denna webbplats.

4.3 Kan jag återkalla mitt samtycke?
Ja. Om du vill återkalla ditt samtycke måste du ta bort cookies som är lagrade på din enhet i dina webbläsarinställningar. Dessutom, om du vill förhindra att cookies lagras på din enhet, behöver du ändra dina webbläsarinställningar för att inaktivera cookies. Observera dock att om du väljer att inaktivera cookies kanske inte webbplatsen fungerar som den ska eller inte alls.

5 ANDRA FUNKTIONER OCH ERBJUDANDEN PÅ VÅR HEMSIDA

5.1 Utöver det rent informella användandet av vår hemsida erbjuder vi även olika tjänster som du kan använda om du så önskar. För att använda dessa tjänster måste du generellt sätt lämna personuppgifter till oss som vi sedan använder för att tillhandahålla tjänsten. Vid tillhandahållandet av tjänsten gäller de principer för personuppgiftshantering som vi ovan upplyst om.

5.2 Vi kan komma att använda oss av externa tjänsteleverantörer för att hantera dina personuppgifter. Tjänsteleverantörerna har blivit valda med omsorg och är bundna av våra instruktioner och signerade avtal för hanteringen av dina personuppgifter. Vi övervakar deras hantering av personuppgifter på regelbunden basis.

5.3 Om vår tjänsteleverantör eller samarbetspartner bedriver sin verksamhet i ett land utanför EU/EES området kommer vi informera dig om konsekvenserna av detta i beskrivningen av erbjudandet.

6 ANVÄNDNINGEN AV VÅR WEBBSHOP

6.1 För det fall att du vill göra en beställning i vår webbshop är det nödvändigt att du lämnar de personuppgifter som vi kräver av dig för att vi ska kunna hantera din beställning enligt avtalet. Obligatoriska fält för att ingå avtal med oss är särskilt utmärkta, information som inte är särskilt utmärkt är frivillig att lämna. Vi hanterar de personuppgifter som du lämnar till oss för att kunna hantera din beställning och för detta syfte kan vi skicka dina betalningsuppgifter till vår bank eller integrerade betalningslösning. Den lagliga grunden för detta är artikel 6 (1) punkten b GDPR.

Om du önskar kan du skapa ett kundkonto. Där sparas de uppgifter som du lämnat till oss för att du ska slippa fylla i dem igen vid efterföljande köp. När du skapar ett konto under ”mitt konto” är de personuppgifter du sparar möjliga att återkalla. Du kan ta bort alla personuppgifter, inkluderat ditt användarkonto, genom att kontakta kundservice.
Vi kan också behandla personuppgifter som du har lämnat till oss för att informera dig om intressanta produkter i vårt utbud eller för att skicka e-post med teknisk information till dig.

6.2 På grund av civil- och skatterättslig lagstiftning måste vi spara din adress, betalningsuppgifter och beställningsuppgifter under sju års tid. Vi begränsar dock hanteringen av dina personuppgifter efter tre års tid på så sätt att dina personuppgifter endast används för att efterfölja vissa i lag uppställda krav.

6.3 För att förhindra otillåten tillgång till dina personuppgifter av tredje part, särskilt avseende ekonomiska uppgifter, krypterar vi beställningsprocessen med TLS teknologi.

7 NYHETSBREV

7.1 Lämnar du ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet informerar vi dig om våra aktuella erbjudanden om våra produkter och tjänster.

7.2 Den enda obligatoriska uppgiften du lämnar för att erhålla nyhetsbrevet är din e-postadress. Efter att du har bekräftat din registrering sparar vi din e-postadress för att kunna skicka dig nyhetsbrev. Den lagliga grunden för behandlingen är artikel 6 (1) punkten a GDPR.

7.3 Du kan återkalla ditt samtycke till att få nyhetsbrev och även säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet när som helst. Du kan återkalla samtycket genom att klicka på länken som anges i varje nyhetsbrev eller genom att skicka ett meddelande enligt de kontaktuppgifter som angivits i det rättsliga meddelandet.

8 ÅTERKALLELSE AV SAMTYCKE AV VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

8.1 Om du har samtyckt till vår hantering av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Din återkallelse får då påverkar för huruvida vi får behandla dina personuppgifter.

8.2 Om vi grundar vår hantering på ett annat berättigat intresse kan du återkalla ditt samtycke till vår hantering av dina personuppgifter. Så är fallet om hanteringen av dina personuppgifter inte är nödvändigt för genomförandet av vårt kontrakt med dig vilket alltid är angivet av oss i efterföljande beskrivningar av funktioner. När du använder dig av rätten att återkalla ditt samtycke kan vi komma att fråga dig om anledningen till varför du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter. För det fall att det är fråga om en riktig återkallelse kommer vi att se över situationen och antingen upphöra eller begränsa vår behandling av personuppgifter eller förklara våra skäl för att fortsatt behandla dina personuppgifter.

8.3 Du kan återkalla ditt samtycke till vår behandling av personuppgifter för annonsering och analys när helst du vill. Du kan informera oss om din återkallelse genom att kontakta oss genom att skicka ett meddelande enligt de kontaktuppgifter som angivits i det rättsliga meddelandet.

9 ANALYS AV HEMSIDAN

9.1 Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc (”Google”). Google Analytics använder cookies, dvs textfiler som sparas på din dator och tillåter en analys av ditt användande av hemsidan. Informationen om din användning av hemsidan genom cookien överförs generellt sätt till Googles servar i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverat för hemsidan kommer din IP-adress först att bli förkortad av Google inom EU/EES-området innan den överförs till USA, vilket innebär att det inte gå att koppla IP-adressen till dig. Endast i exceptionella fall kommer den fullständiga IP-adressen överföras till Googles servrar i USA och förkortas där. På Bolagets vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, framställa rapporter över dina aktiviteter på hemsidan samt tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av hemsidan för Bolagets räkning.

9.2 IP-adress som överförs från din webbläsare inom Google Analytics är inte sammankopplad med andra uppgifter från Google.

9.3 Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra ändringar i din webbläsare. Gör du det finns det dock risk att du inte kan använda alla funktioner på denna hemsida. Du kan förhindra att data som inhämtats med en cookie och som relaterar till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) från Google samt hanteringen av den datan av Google. Detta gör du genom att ladda ned och installera ett plug-in (insticksprogram) för din webbläsare som du kan hämta på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

9.4 Vi använder Google Analytics för att analysera din användning av vår hemsida och för att kunna förbättra hemsidan. Vi använder den statistik som erhålls från hemsidan för att förbättra våra produkter och göra dem mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA vill vi upplysa om att Google är med och följer reglerna i EU-US Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den lagliga grunden för behandlingen av Google Analytics är artikel 6 (1) punkten f GDPR.

9.5 Information om tredje part: Google Dublin, Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Villkor för användning: http://www.google.com/analytics/terms/se.html; översikt av dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv , dataskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

9.6 Hemsidan använder sig även av Google Analytics för att spåra din trafik mellan olika enheter genom ett användar-id. Du kan deaktivera denna spårning genom att klicka på länken Google tracking Opt-out som finns längst ner på hemsidan.

9.7 Några av våra siter använder även cookies till remarketing vilket framgår av punkt 11. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie, för närvarande:

 • Doubleclick by Google
 • Google Adwords
 • Facebook
 • Google analytics

10 SOCIALA MEDIER

Användande av plug-in för sociala medier
10.1 Vi använder för närvarande följande plug-ins med dubbelklicklösning på sociala medier: Facebook, Google+, Twitter. Det innebär att i samband med ditt besök på vår hemsida så kommer, till en början, i princip inga personuppgifter överföras till dessa tjänsteleverantörer. Du kan känna igen tjänsteleverantören via märket ovanför leverantörens första bokstäver eller via bolagets logo. Vi erbjuder dig att kommunicera direkt med tjänsteleverantören genom knappen på hemsidan. Tjänsteleverantören får endast information om att du har öppnat en motsvarande sida om du klickar på det avgränsade fältet för att aktivera insticksprogrammet. De uppgifter som anges under § 3 i denna dataskyddspolicy överförs också. Avseende Facebook blir din IP-adress anonymiserad direkt efter inhämtande av den enligt dem. När ett plug-in blir aktiverat, överförs dina personuppgifter till det bolag som tillhandahåller insticksprogrammet och behandlas där (i USA för det fallet att tillhandahållaren bedriver sin verksamhet där). Eftersom tjänsteleverantören inhämtar data genom cookies, rekommenderar vi att du tar bort alla cookies innan ni klickar på den gråaktiga rutan ovanför säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

10.2 Vi har inget inflytande över de uppgifter som inhämtas eller hur de inhämtas av tjänsteleverantören. Inte heller har vi översikt av insamlandet av uppgifterna, syftet med insamlandet eller hur länge de sparas. Vi vet inte heller när och hur data tas bort av tjänsteleverantören.

10.3 Tjänsteleverantören lagrar uppgifter som inhämtas om dig som en användarprofil och använder den för marknadsföring, marknadsundersökningar och/eller efterfrågansutformning av deras hemsida. Sådan utvärdering görs (även för användare som inte är inloggande) för att tillhandahållande efterfrågningsbaserad marknadsföring och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att återkalla skapandet av sådan användarprofil genom att kontakta respektive tjänsteleverantör. Via insticksprogrammen erbjuder vi dig möjligheten att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra vår närvaro som hemsida och göra hemsidan mer intressant för dig som användare. Den lagliga grunden för behandlingen av insticksprogrammen är artikel 6 (1) punkten f GDPR.

10.4 Överföring av data sker oavsett om du har en användarprofil hos tjänsteleverantören och är inloggad där. Om du är inloggad på ett sådant socialt närverk, samlas dina uppgifter in genom direkt kontakt med användarprofilen. Om du klickar på aktiveraknappen och t.ex. länkar till en hemsida, lagras även den informationen på ditt användarkonto och kommunicerar detta med dina kontakter. Vi rekommenderar att logga ut från sociala nätverk efter att du använt dem, särskilt innan du trycker på aktiveraknappen om du vill undvika kontakt med din användarprofil hos tjänsteleverantören.

10.5 Du kan hitta mer information om syftet, de uppgifter som behandlas samt den behandling som görs av uppgifterna av tjänsteleverantören i deras dataskyddsutlåtande, se nedan. Du kan också hitta mer information om dina rättigheter avseende detta under inställningar. Där du även kan ändra hur du vill skydda dina personuppgifter.

10.6 Adresser till respektive tjänsteleverantör och deras information om dataskydd kan du hitta nedan. (uppgifterna kan ändras och uppdateras över tid och akutella uppgifter går att söka upp hos respektive tjänsteleverantörer)
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; mer information om dataskydd: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications and http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har åtagit sig att följa EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/privacy/partners. Google har åtagit sig att följa EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter har åtagit sig att följa EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

11 RUDHOLM GRUPPEN

11.1 Rudholm Gruppen består av bolag både som har direktförsäljning och marknadsföring mot slutkonsument samt bolag som endast bedriver b2b handel. Den klara majoriteten av bolag och volym på trafiken kommer från bolag inom b2b.

11.3 Denna policy gäller nedan bolag där även kontaktväg och huvudsaklig webb sida redovisas

Rudholm Group International

www.rudholmgroup.com  *
www.rh-shop.com   

info@rudholm-hk.se
Box 1103
501 11 Borås

Dotterbolag:

 • Rudholm & HK AB
  Sverige
 • Rudholm & Haak (HK) Ltd
  Hong Kong
 • Rudholm & Haak (Shanghai) Ltd
  Kina
 • Rudholm Bangladesh Ltd
  Bangladesh
 • Rudholm & Haak India Private Ltd
  Indien
 • Rudholm Tekstil Akssesuar Ltd
  Turkiet
 • Rudholm Printing & Packaging Ltd
  Vietnam
 • Rudholm UK Ltd
  UK

Bamatex AB

www.bamatex.se *
www.shop.bamatex.se
info@bamatex.se

Box 1103
501 11 Borås

Månsing AB

www.mansing.se *
info@mansing.se

c/o Marketplace, Box 8080
501 18 Borås

Bonum Figura AB

www.designgrossisten.se *
info@designgrossisten.se

c/o Rudholm, Box 1103
501 11 Borås

Leech Int AB

info@leecheyewear.com
www.leechstore.com *

c/o Bamatex, Box 1103
501 11 Borås

Svensk Knallehandel AB

www.knallen.se
info@knallen.se

c/o Rudholm, Box 1103
501 11 Borås

* Using remarketing on the website

Leechstore.com

– OFFICIEL LEECH BRILLEBUTIK

Leech er et skandinavisk brillemærke. Her finder du produkter, som passer perfekt til fiskeri og aktiviteter, som involverer hav og sø.

info@leecheyewear.com

Leech Int AB

c/o Bamatex, Box 1103
501 11 Borås

Leveringsadresse:

Företagsgatan 34, 504 64 Borås

Nyhedsbrev

Indtast din e-mailadresse for at tilmelde dig nyhedsbrevet